Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

BÀI GIẢNG LỄ SUY TÔN LCTX GX THIÊN ÂN 15h ngày 11 - 10 - 2018

Bài Giảng Lễ Suy Tôn LCTX Giáo Xứ THiên Ân 15h ngày 11- 10 - 2018. 
LM. Giuse Nguyễn Phát Tài Thuyết Giảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét