THÁNH CA

Thánh Ca Cao Cung Lên – Trình bày Ca Sĩ Như Ý

  Thánh Ca: Đời Con Dâng Ngài. Trình bày. Ca Sĩ Như Ý


 

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng GX Thiên Ân hát lễ Chúa Nhật 28 TN - B 14-10-2018


Ca Đoàn Martino GX Thiên Ân hát lễ Chúa Nhật 28 TN B. 19-10-2018

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng GX Thiên Ân, hát lễ CN XXVII TN - B Lễ Đức Mẹ mân Côi 07-10-2018Ca Đoàn Thánh Linh hat lễ Đức Mẹ Mân Côi CN XXVII TN B 06-10-2018TC: Cho Con Biết Yêu Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét