THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Thánh lễ Chúa Nhật 28 Quanh Năm 14 10 2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ


Thánh lễ Chúa Nhật 27 Quanh Năm 07 10 2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét