Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Lịch sử ngày lễ Các Thánh và Lễ Các Linh Hồn

Lịch sử ngày lễ Các Thánh và Lễ Các Linh Hồn.
1. Lễ kính các Thánh
Hội Thánh công giáo Rôma, hội thánh Tin lành và hội thánh Anh giáo mừng kính nhớ các Thánh vào ngày 01.11. hằng năm. Riêng Hội thánh Chính thống giáo mừng kính các Thánh vào ngày Chúa nhật sau lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Bên hội thánh Ðông phương, Chính thống giáo, lễ mừng kính này đã có từ thời thế kỷ thứ bốn sau Chúa giáng sinh, vào ngày chúa nhật sau lễ mừng kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ được tổ chức để tưởng nhớ các người tín hữu Chúa Giêsu Kitô, thời hội thánh lúc ban đầu bị bách hại và họ hy sinh mạng sống vì đức tin vào Chúa. Họ là những vị Thánh anh hùng tử đạo.
  Bên hội thánh tây phương, công giáo Roma, vào ngày 13.05.609 (có thể 610) đức giáo hoàng Bo-ni-pha-ti-us thứ năm khánh thành làm phép rửa tội, biến ngôi đền thờ Pantheon, người Roma dùng kính các vị thần thánh trên khắp thế giới, thành đền thờ dâng kính đức Mẹ Maria và các Thánh. Dịp này ngài ra thông lệ hằng năm vào ngày thứ sáu sau lễ mừng Chúa Giêsu Phục sinh là ngày lễ kính các Thánh ở ngôi đền thờ này.
  Ðến đời đức giáo hoàng Gregor thứ ba khánh thành nhà nguyện ở trong vương cung thánh đường thánh Phero ở Roma dâng kính toàn thể các Thánh và lẽ mừng các Thánh là ngày lễ trọng vào ngày 01.11. hằng năm.
  Sang đời đức giáo hoàng Gregor thứ bốn vào năm 839 ngày lễ kính các Thánh 01.11. chính thức cho toàn thể hội thánh công giáo khắp hòan cầu.
 Vào ngày 01.11. kính các Thánh, tất cả những người tín hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin cách này hay cách khác, được tuyên xưng công trạng đời sống đức tin anh hùng hay chưa được biết đến, đều được mừng kính. Họ là gương sáng cho đời sống đức tin làm con Thiên Chúa cho mọi người ở đời này. Họ đã đạt triều thiên sự sống trên quê hương bên ngai Thiên Chúa, Ðấng đã sinh thành lo liệu cho đời họ.
 Vì thế, tất cả những người tín hữu chúa Giêsu Kito đã qua đời cũng được tưởng nhớ đến liền sau ngày đó.
2. Lễ tưởng nhớ các linh hồn
Niềm tin tưởng nhớ đến các người đã qua đời đã ăn rễ sâu nơi cuộc sống con người từ thuở xa xưa. Từ thế kỷ thứ hai sau Chúa Giêsu giáng sinh, những tín hữu công giáo đã tụ tập lại đọc kin cầu nguyện tưởng nhớ đến những người đã qua đời.
  Vào thế kỷ thứ bảy Tu viện trưởng Isidor Sevilla đã truyền cho các Tu sĩ trong dòng ngay sau ngày mừng Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày lễ tưởng nhớ cầu cho các linh hồn. Từ đó các Dòng tu khác cũng theo thông lệ này.
  Năm 998 Odilo von Cluny ấn định ngày 02.11. hằng năm là ngày lễ tưởng nhớ các linh hồn. Hội thánh công giáo Roma vào thế kỷ thứ 14 mới ấn định ngày lễ này chính thức trong toàn thể hội thánh.
  Ðến đời đức giáo hoàng Benedikt thứ 14, năm 1748 cho phép dâng ba thánh lễ cầu cho các linh hồn vào ngày này.
  Tâm tình tưởng nhớ các người đã qúa cố gắn liền với đời sống con người thuộc mọi nền văn hóa, mầu da chủng tộc từ xa xưa. Cách thức tưởng nhớ có thể khác nhau và ngày tháng cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều muốn nói lên tâm tình buồn thương nhớ tiếc và lòng biết ơn nhau, cùng tuyên xưng niềm tin: chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu một đời sống mới.
  Người qúa cố đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian trở về với Ðấng là cội nguồn đời sống. Nhưng họ vẫn hằng sống trái tim tình yêu của người còn đang sống trên trần gian. Và mong chờ ngày được cùng nhau xum họp.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA THỨ BẢY 13-10-2018

THÔNG BÁO
Thứ bảy 13-10-2018  lúc 11 giờ 30 tại Giáo Xứ Thiên Ân có lễ kính Đức Mẹ FATIMA.
Trân trọng kính mời cộng đoàn đến tham dự

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG GX THIÊN ÂN HÁT LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 07/10/2018

THÔNG BÁO LỄ HÔN PHỐI THÁNG 10/2018


Cha Chánh Xứ PhêRô, Cha Phó Micae HĐMV cùng toàn thể cộng đoàn GX Thiên Ân.
Chúc Mừng Hạnh Phúc Các Anh Chị Lễ Thành Hôn Trong Tháng 10

Nguyện Xin Thiên Chúa Chúc Phúc Cho Tình Yêu Chúng Con Hôm Nay Và Mãi Mãi

THỨ
NGÀY
GIỜ
LỄ HÔN PHỐI
CA ĐOÀN
LM CỬ HÀNH
Bảy
13/10
10 giờ
Gabriel Nguyễn Thanh Phong
Teresa Võ nguyễn Hoàng Uyên
Cecilia

Bảy
13/10
16 giờ
Giuse Nguyễn Văn Bách
Maria Vũ Thị Hải Yến
Martino
Phaolo Võ Phương Tiến
Bảy
20/10
16 giờ
Đaminh Nguyễn Vă Yên
Maria Nguyễn Thị Hồng
Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Quang

Bảy

27/10

16 giờ
Phêrô Khoa.Nguyễn Văn Hoàng
Maria Phạm Thị Hiền
Micae Trịnh Văn Long
Maria Võ Ly Hương

Cecilia

Px. Trần Duy Hưng (Gp.PD)

CN

28/10

10 giờ
Giuse Phạm Công Hưng
Maria Trần Ánh Nguyệt
VinhSơn Mai Hoàng Quyền
Maria Trần Ngọc Minh Phương

Martino

CA ĐOÀN THÁNH LINH HÁT LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 06/10/2018

Ca Đoàn Thánh Linh hát lễ Đức Mẹ Mân Côi CN XXVII TN B 06-10-2018


Legio Mariae Praesidium Mẹ Mân Côi Mừng Thánh Hiệu Đức Mẹ Mân Côi . 07-10-2018.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

THÔNG BÁO LỄ SUY TÔN LCTX . ngày 11 - 10 - 2018

Kính mời Cộng Đoàn trong và ngoài  GX Thiên Ân tham dự lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót tại GX Thiên Ân .
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018.
- 14 giờ nguyện kinh.
- 15 giờ Thánh Lễ.


GX THIÊN ÂN RỬA TỘI CHO TRẺ EM THỨ BẢY ĐẦU THÁNG. ngày 06/10/2018

Hôm nay thứ bảy đầu tháng cha Micae Đỗ Minh Khang phó Xứ Thiên Ân rửa tội cho 18 em nhỏ.