Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT CỦA MỘT NGƯỜI KI-TÔ HỮU TỪ LÚC SINH RA ĐẾN LÚC VỀ AN NGHỈ BÊN CHÚA.


GX THIÊN ÂN

NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT CỦA MỘT NGƯỜI KI-TÔ HỮU TỪ LÚC SINH RA ĐẾN LÚC VỀ AN NGHỈ BÊN CHÚA.

1- Khi  mới sinh
       - Lãnh nhận bí tích Rửa tội :
  -  Giấy giới thiệu của Giáo họ + kèm theo sổ gia đình công giáo
(ghi đầy đủ các mục cần thiết : tên thánh của em bé đến rửa tội và tên (khai sinh), ngày sinh của bé, tên thánh và họ tên của Cha mẹ, địa chỉ liên lạc, tên thánh và họ tên người đỡ đầu).
Đem giấy giới thiệu + sổ gia đình công giáo nộp cho văn phòng giáo xứ. Và nhờ lấy lại sau khi Rửa tội xong.
Ghi vào sổ Rửa Tội lưu tại Giáo xứ để trích lục những khi cần thiết sau này của đương sự.
- Lãnh nhận bí tích Thánh Thể
Khi con em mình được Rước lễ lần đầu. cha mẹ nộp sổ gia đình công giáo để ghi vào mục Rước lễ lần đầu.

-Lãnh nhận bí tích Thêm Sức

Khi con em mình được lãnh nhận Bí Tích Thêm sức. Cha mẹ nộp sổ gia đình công giáo để vào mục Thêm Sức.
Nhớ ghi vào sổ Thêm Sức lưu tại Giáo xứ.
Kết thúc quá trình khai tâm Ki –tô giáo. (Rửa Tội – Thêm Sức – Thánh Thể )

2- Khi đến tuổi kết hôn :

- Học giáo lý hôn nhân
- Thủ tục cần thiết đến gặp cha sở để xin rao hôn phối

Đương sự ở tại Giáo xứ Thiên Ân
-Giấy chứng nhận Bí tích Rửa Tội – Thêm Sức xin tại nơi mình được rửa tội và thêm sức (không quá 6 tháng).
-Giấy giới thiệu của Trưởng Giáo Họ.
-Chứng chỉ (bằng cấp) học giáo lý hôn nhân
-Giấy đăng ký kết hôn và CMND (bản photo) 
-Sổ gia đình công giáo
Đương sự ở Giáo xứ khác
-Giấy chứng nhận Bí tích Rửa Tội – Thêm Sức xin tại nơi mình được rửa tội và thêm sức (không quá 6 tháng).
-Giấy giới thiệu của Cha Chánh xứ.
-Chứng chỉ (bằng cấp) học giáo lý hôn nhân
-Giấy đăng ký kết hôn và CMND (bản photo)
- Sổ Gia đình công giáo
* Đầy đủ giấy tờ trên đương sự  cùng phụ huynh đến gặp linh mục phụ trách hôn phối  trước 2 tháng để tiến hành làm thủ tục rao và ấn định ngày cử hành lễ cưới.
Nhng trường hợp khác ( xin chuẩn hôn nhân khác đạo)

Đối với người chưa nhập đạo Công giáo cần những giấy tờ như sau :
-Giấy đăng ký kết hôn và CMND (bản photo)
-Chứng nhận học giáo lý Hôn Nhân

Đối với Việt Kiều Công giáo cần những giấy tờ sau :
-Giấy chứng nhận Rửa Tội và Thêm Sức Tại nơi mình được Rửa Tội (không quá 6 tháng)
-Giấy chứng nhận học giáo lý hôn nhân
-Giấy giới thiệu của cha Chánh xứ nơi mình đang cư trú bên nước ngoài.
-Giấy đăng ký kết hôn
-Phải có visa nhập cảnh trước ngày cử hành hôn lễ.(nếu chưa hoàn tất thì phải xin phép Đức Giám Mục giáo phận)

-Không làm phép chuẩn cho Việt Kiều.
-Kết hôn với ngoại kiều phải liên hệ với Linh mục đặc trách hôn phối của Giáo phận.

Khi làm, sau khi làm lễ cưới thì cha chứng hôn mời đôi nam nữ vừa cử hành Bí tích ký và hai người làm chứng ký vào sổ hôn phối. Sau đó cha sở sẽ gởi giấy chứng hôn về nơi hai anh chị lãnh bí tích Rửa tội. Cha sở nơi đó sẽ ghi nhận vô sổ Rửa Tội của giáo xứ.

3- Khi về an nghỉ trong Chúa

- Thủ tục báo tử đến gặp trưởng giáo họ thông báo văn phòng giáo xứ và linh mục phụ trách giáo xứ
(tên thánh và tên người mới qua đời, tuổi, giáo họ, nghi thức tẩm liệm, thánh lể tại gia (nếu có) vào lúc …, thánh lễ An táng tại nhà thờ vào lúc …)- ghi sổ tử lưu tạo giáo xứ.
+ Gởi hài cốt tại giáo xứ : đến văn phòng giáo xứ liên hệ thủ tục làm giấy gởi hài cốt. (theo số hiệu thứ tự của nhà hài cốt)

- Khi một người từ nơi khác đến hay chuyển đi

1- Nơi khác đến
Liên hệ trưởng khu để nhập xứ.
Những giấy tờ cần thiết (Giấy giới thiệu (cha xứ) nơi trước khi đến, kèm theo sổ gia đình công giáo,… hay một số giấy tờ liên hệ khác như giấy chứng nhận các Bì tích…)
Ghi vào sổ nhập họ rồi trình lên giáo xứ.

2- Chuyển đi :
- Xin giấy giới thiệu chuyển đi của Cha sở.    
- Báo trưởng khu để biết mình chuyển đi nơi khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét