Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

LỊCH PHỤNG VU GX THIÊN ÂN THÁNG 12-2018


Lịch Phụng Vụ Tháng 12-2018
Dl
Áo Lễ
Lễ
Âm Lịch
Tv
01/12
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ  XXXIV thường niên B
-08 giờ rửa tội cho trẻ em

24-10

02/12
Tm
Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng ( năm C )
-10 giờ lễ hôn phối
Anh: PhêRô Thân Đức Tiến
Chị: Maria Nguyễn Thị Xuân Trinh
25-10
1
03/12
Tr
Thứ hai trong tuần thứ I Mùa Vọng C
26-10

04/12
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ  thứ I Mùa Vọng C

27-10

05/12
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ  thứ I Mùa Vọng C
-10 giờ 30 đến 11 giờ 30
Nhóm Caritas chia sẽ xuất cơm từ thiện
28-10

06/12
Tm
29-10

07/12
Tr
Thứ sáu đầu tháng trong tuần thứ I mùa vọng C
-Các Cha đi trao Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt
01-11-Mậu Tuất

08/12
Tr
Thứ bảy đầu tháng trong tuần thứ I Mùa Vọng C
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
-Bổn mạng giáo họ Vô Nhiễm
-17 giờ 15 rước kiệu Đức Mẹ ( chung quanh nhà thờ )
-17 giờ 30 Thánh Lễ đồng tế Mừng Kình Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội. Bổn mạng giáo họ Vô Nhiễm.
( thánh lễ này không thay thế lễ Chúa Nhật )
02-11

09/12
Tm
-10 giờ lễ hôn phối
Anh: Giuse nguyễn Hoàng Vũ
Chị: Teresa Trần Thúy Linh ( tân tòng )

Anh: Gioankim Nguyễn Duy Hiếu
Chị: Maria Nguyễn Thị Tuyế Hạnh ( tân Tòng )

Anh: Phanxico Nguyễn Văn Điện
Chị: Maria Hồ Thị Bích Phượng ( tân tòng )

Anh: Giuse Nguyễn mạnh Phước
Chị: Maria Lao Thị Kim Duyên ( tân tòng )

-Thánh lễ đồng tế kết thúc lớp giáo lý dự tòng và
hôn nhân

03-11
2
10/12
Tm
04-11

11/12
Tm
-Giải tội. Các Cha trong hạt TSN về giải tội sau thánh lễ
chiều từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30

05-11

12/12
Tr
Thứ tư trong tuần thứ II Mùa Vọng C
-10 giờ 30 đến 11 giờ 30
Nhóm Caritas chia sẽ xuất cơm từ thiện
06-11

13/12
Đỏ
Thứ Năm trong tuần thứ II Mùa Vọng C
Thánh Lucia, Đttđ
-Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót.
-14 giờ nguyện kinh, 15 giờ Thánh Lễ.
-LM, Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự
07-11

14/12
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ II Mùa Vọng C
08-11

15/12
Tm
-10 giờ lễ hôn phối
Anh: Phanxico Ngô Hoàng Vũ
Chị: Teresa Lê Mỹ Duyên

Anh: Phaolo Phan Thanh Quy
Chị: Maria Trần Thị Thu Hà

-16 giờ lễ hôn phối
Anh: Giuse Nguyễn Văn Lực
Chị: Maria Trần Thị Hải ( tân tòng )

Anh: Phero Nguyễn Thế Hùng
Chị: Teresa Nguyễn Anh Thư

09-11

16/12
H
Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng - C
-10 giờ lễ hôn phối
Anh: Giuse Lữ Triều Khương
Chị:  Lèo Thị Minh Tâm
10-11
3
17/12
Tm
-17 giờ 30 tĩnh tâm cho giới phụ huynh và giới trẻ
Do LM Emanuel Trần Quang Khương
Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ thuyết giảng

11-11

18/12
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ III Mùa Vọng C
-17 giờ 30 tĩnh tâm cho giới phụ huynh và giới trẻ
Do LM Emanuel Trần Quang Khương
Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ thuyết giảng

12-11

19/12
Tm
-10 giờ 30 đến 11 giờ 30
Nhóm Caritas chia sẽ xuất cơm từ thiện

-17 giờ 30 tĩnh tâm cho giới phụ huynh và giới trẻ
Do LM Emanuel Trần Quang Khương
Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ thuyết giảng

13-11

20/12
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ III Mùa Vọng C
-18 giờ tĩnh tâm dành cho thiếu nhi
Do LM Vincente Thành Tín
Dòng Đaminh thuyết giảng
14-11

21/12
Tm
-18 giờ tĩnh tâm dành cho thiếu nhi
Do LM Vincente Thành Tín
Dòng Đaminh thuyết giảng

15-11

22/12
Tm
16-11

23/12
Tm
17-11
4
24/12
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ IV Mùa Vọng C
Lễ sáng 05 giờ
Lễ Vọng Giáng Sinh
-18 giờ Hoạt cảnh giáng sinh ( Do đoàn thiếu nhi Thánh
Thể GX Thiên Ân trình diễn )
-19 giờ lễ vọng giáng sinh dành cho thiếu nhi
-20 giờ 45 rước kiệu Chúa Hài Đồng từ nhà sinh hoạt
vào nhà thờ
-21 giờ Thánh Lễ Đêm Mùng Chúa Giáng Sinh
( thánh lễ được cử hành trong nhà thờ )
18-11

25/12
Tr
Thứ Ba Lễ Chúa Giáng Sinh
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Lễ Trọng,Lễ Buộc
-Lễ Sáng 06 giờ
-Lễ Chiều 17 giờ
Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Hài Đồng.
-Lễ Tối 19 giờ
19-11

26/12
Đỏ
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
20-11

27/12
Tr
Thứ Năm trong tuần bát nhật lễ Giáng Sinh
21-11

28/12
Đỏ
Thứ Sáu trong tuần bát nhật Giáng Sinh
22-11

29/12
Tr
Anh: Gioan Baotixita Trần Đức Thuận
Chị: Maria Nguyễn Thùy Minh Tuyền

Anh: Vincente Nguyễn Tấn Phát
Chị: Maria Bùi Thị Quỳnh Hoa
23-11

30/12
Tr
Chúa Nhật
-Lễ Thánh Gia Chúa Giê-Su Đức Maria và Thánh Giuse
-10 giờ lễ hôn phối
Anh: Giuse Huỳnh Minh Mẫn
Chị: Teresa Mai Tú Anh

-Thánh lễ đồng tế chúc lành kỷ niêm cho các đôi
hôn phối

24-11

31/12
Tr
Thứ Hai trong tuần bát nhật Lễ Giáng Sinh

25-11