Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

THÔNG BÁO LỄ BỔN MẠNG CHA PHÓ XỨ THIÊN ÂN

Lễ Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần MICHAEL bổn mạng Cha Phó GX Thiên Ân 29-09-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét