Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

TRUNG THU CHO THIẾU NHI 2018

Cha Chánh Xứ Phero, Cha Phó Micae
Tổ chức chương trình vui trung thu cho các em thiếu nhi.
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17 giờ 45 thứ năm ngày 20-09-2018.
Sau thánh lễ có chương trình văn nghệ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét